Omurga Kanalı Darlığı Ameliyatı

Omurga Kanalı Darlığı Ameliyatı Nedir?

Omurga kanalı darlığı ameliyatının amacı, omurilik ve sinir dokuların üzerinde kanal darlığı nedeniyle varolan baskıyı kaldırmaktır. Üzerlerinde bulunan baskının kaldırılması, sinirlerin görevlerini normal şekilde yapabilmelerine, ağrı, uyuşma, kuvvet kaybı ve diğer şikayetlerin kaybolmasına olanak tanımaktadır.

Sinir dokuların üzerinde bulunan baskı büyük ölçüde omurgada bulunan bağların kalınlaşması nedeniyle, daha az ölçüde ise kemik dokunun kireçlenmesi nedeniyle gelişir.

Omurga Kanalı Darlığı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat sırasında baskıya neden olan kalınlaşmış bağların ve kireçlenmiş eklemlerin bir kısmı çıkartılır.

Omurga Kanalı Darlığı Ameliyatı Kaç Çeşittir?

İki ayrı ameliyat yöntemi vardır;

 • Açık ameliyat
 • Kapalı ameliyat

Omurga Kanalı Darlığı Ameliyat Yöntemleri ve Başarı Oranı

Açık Omurga Kanalı Darlığı Ameliyatı

Çıplak göz ile ya da mikroskop kullanarak yapılan açık ameliyatlar, ameliyat yapılacak bölgenin büyüklüğüne göre, genellikle cilt ve kaslar 5 ile 15 santimetre arasında kesilerek yapılır. Sinirleri ve omurilik kılıfını serbestleştirmek için, genellikle tıp dilinde laminektomi adını verdiğimiz, aslında çok eski bir teknik uygulanarak yapılan açık ameliyatlarda, omurganın arka kısmından önemli miktarda bağ ve kemik dokusu çıkartılır.

Laminektomi yöntemi ile yapılan ameliyatlar sırasında ve sonrasında önemli sorunlar yaşanabilir;

 • Ameliyat sırasında önemli miktarda kanama
 • Ameliyat sırasında fazla miktarda çıkartılan kemik ve eklem dokusu nedeniyle omurganın dengesinin, bozulması, omurgada kaymalar olması, şiddetli bel ağrılarının ameliyat sonrasında kalıcı olması
 • Omurganın ameliyat nedeniyle bozulmuş olan dengesini tekrar oluşturmak için vida, platin olarak bilinen sistemlerin kullanılması

Kapalı Omurga Kanalı Darlığı Ameliyatı

Kapalı omurga kanalı darlığı ameliyatı, bir ya da birkaç adet, birkaç milimetrelik kesi ile yapılır. Tıp dilinde endoskopik omurga ameliyatı adını verdiğimiz bu ameliyat, ucunda kamera bulunan özel ve son derece gelişmiş sistemler ile, sağlıklı dokulara zarar vermeden yapılır.

Tam kapalı (endoskopik) yöntemin geleneksel açık yönteme göre birçok üstünlükleri vardır, özellikle de;

 • Sağlıklı dokuları gereksiz yere kesmemek
 • Kanama miktarını çok azaltmak
 • Enfeksiyon riskini çok azaltmak
 • İyileşme süresini kısaltmak
 • Ameliyat sonrası dönemde çok daha az miktarda ve kısa süre ağrı kesici ilaç ihtiyacı olması
 • Hastanede kalış süresini kısaltmak
 • Normal hayata çok daha kısa zamanda dönmek
 • Bazı tam kapalı ameliyatların genel anesteziye ihtiyaç duymadan, lokal anestezi altında yapılabilmeleri 
 • Vida, platin sistemlerine genellikle ihtiyaç duyulmaması tam kapalı omurga kanalı darlığı ameliyatlarının önemli avantajlarıdır.

Omurga Kanalı Darlığı Ameliyatında Vida Platin Kullanmak Gerekir mi?

Geleneksel açık ameliyat ile baskıya neden olan kemik ve diğer bağ dokular agresif şekilde çıkartılır. Halk arasında platin olarak bilinen vida sistemlerinin kullanılması aslında çoğu hastada gereksizdir. Nadir olarak, ameliyat sırasında çıkartılan dokuların omurganın biyomekaniğine zarar vereceği, omurganın sağlamlığını azaltacağı, omurgada kaymalara yol açacağı riski var ise, omurgayı sağlam hale getirmek için özel malzemeler ile kemikleri desteklemek gerekebilir. 

Maalesef ülkemizde vida platin sistemleri kontrolsüz şekilde, birçok defa gereksiz yere kullanılmaktadır.

Ameliyatın Başarı Oranı Nedir?

Omurga kanalı darlığı için yapılan ameliyatlar çoğunlukla son derece yüz güldürücü sonuçlara sahiptir. Hastaların çok büyük bir kısmı ameliyattan çok önemli derecede fayda görürler. Ameliyattan sonra, sinir dokuların üzerindeki baskının kaldırılmasına vücudun vereceği iyileşme cevabının süresi ve miktarına bağlı olarak yaşam kalitesinde çok önemli bir düzelme beklenir.

Ameliyat Sonrası İyileşme Nasıldır?

Tam kapalı ameliyatın ertesi günü hasta yürüyerek ve rahat bir şekilde hastaneden ayrılarak evine döner.

Açık ameliyatlarda yara iyileşmesi daha uzun sürdüğü için hastanede kalış süresi daha uzundur.

Ameliyatın Riskleri Nelerdir?

Omurga kanalı darlığı ameliyatının temel ve en çok korkulan riski, nadir de olsa ameliyat sırasında gelişebilecek omurilik ya da sinir hasarıdır. Bunun yanında omurilik kılıfı hasarı, kanama, enfeksiyon gibi riskler vardır. Modern tıbbi yaklaşım, oluşabilecek riskleri öngörerek azaltmayı hedefler.

Ameliyatın risklerini azaltmak için;

 • Deneyimli bir ekip tarafından yapılması
 • Olanaklı ise endoskopik olarak, değilse mikroskop kullanarak yapılması
 • Ameliyathanede kullanılacak tıbbi altyapı ve malzemenin yeterli olması
 • Ameliyattan önce hastanın genel sağlık durumunun yeterli şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Ameliyatlar