Boyun Fıtığı Tedavisi

Boyun Fıtığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Boyun fıtığı tedavisi için, gelişen tıp teknolojisi birçok yeni tedavi alternatifi geliştirmiştir. Başlangıçta basit ilaç tedavisi ve egzersizler, yeteri fayda elde edilemezse ameliyatsız ağrı girişimleri, bütün bunlara rağmen beklenen fayda sağlanamamışsa ya da kaslarda kuvvet kaybı var ise boyun fıtığı ameliyatı yapılması gerekir.

Boyun Fıtığı İçin İlaç Tedavisi

Boyun fıtığı, disk ekleminin içinde ve fıtığın baskı yaptığı sinir dokularında tıp dilinde inflamasyon adını verdiğimiz bir tür tahrişe neden olur. Baskı altında kalan dokular ödem nedeni ile şişer, bazı kimyasal değişiklikler ortaya çıkar. Bu durumda, gelişen inflamasyona karşı anti enflamatuar adını verdiğimiz ilaçları kullanmayı tercih ederiz. Bu ilaçlar fıtığı tedavi etmezler fakat fıtığın sinir kökü üzerinde yaptığı baskının sonuçlarını ortadan kaldırmak konusunda etkileri vardır.

Ağrı kesici  ve kas gevşetici ilaçlar da şikayet ve bulgulara göre doktorunuz tarafından tedavinize eklenebilir.

Boyun Fıtığı İçin Fizik Tedavisi

Fizik tedavinin amacı boyun fıtığını ortadan kaldırmak değil, ortaya çıkardığı kas tutulması ve benzeri sonuçları hafifletmektir. Boyun kaslarında gelişen sertliği geçirmek için germe ve esnetme egzersizleri ile birlikte kas gevşemesini sağlayacak uygulamaların, ağrınızı hafifletmeye faydası olacaktır.

Fizik tedavinin en değerli kısmı değersiz kısmıdır. Egzersizlerin yanında uygulanan elektroterapi, traksiyon, ısı uygulamaları ve benzeri uygulamalar da, fizik tedavinin tamamlayıcı uygulamaları olabilir.

Boyun Fıtığı Tedavi Yöntemleri

Ameliyatsız Boyun Fıtığı  Tedavileri

Ameliyatsız boyun fıtığı tedavisi bütün gelişmiş ülkelerde  güvenli  bir şekilde ve çok başarılı sonuçlar elde ederek uygulanmaktadır.  Çok büyük bir hasta grubu, bu kolay tedaviler ile ameliyata gerek kalmadan kısa zamanda sağlıklarına tekrar kavuşur.

Ameliyatsız tedavi kelimesi doğal olarak birçok kişi için son derece cazip, çekici gelir. Hiç kimse, ameliyatsız bir tedavi yöntemi ile iyileşebilecek ise, gereksiz yere bir ameliyat geçirmek istemez.

Bununla birlikte ameliyatsız boyun fıtığı tedavisi konusu, istismara da son derece açık bir konudur. Yaygın olarak internet ortamında bulunan reklam ve tanıtım yazılarında, videolarda genellikle sadece kas gevşemesine yönelik kısıtlı tedavi yöntemlerinin tanıtımı yapılmaktadır. Halbuki sadece kas gevşemesi yaratmak kalıcı bir iyileşme sağlamayabilir, esas olarak fıtıklaşan disk ekleminin içine ve baskı altındaki sinir kökünün çevresine özel yöntemlerle ulaşarak hastalıklı dokuya, gerçek nedene müdahale etmek gerekir.

Sinir Kökü Çevresine İlaç Uygulamaları

Boyun fıtığı nedeniyle ortaya çıkan ağrı ağızdan aldığınız ilaçlar ve fizik tedavi uygulamaları ile yeteri kadar hafiflemiyor ise, boyun fıtığı çevresine yapılacak özel enjeksiyonlar ile ilaç uygulanması daha fazla fayda sağlayabilir. Boyun bölgesine uygulanacak enjeksiyonların bu konuda eğitim almış uzman doktorlar tarafından, floroskopi adını verdiğimiz radyolojik kontrol altında, özel işlem salonlarında yapılması gerekir. Floroskopi yardımıyla iğnenin yerinin nerede olduğunu tam olarak görürüz ve yanlış bir noktaya işlem yapmamış oluruz. Boyun fıtığı için enjeksiyon ile yaptığımız ilaç uygulamalarının amacı, ilacı tam olarak gerekli noktaya vermek, fıtık nedeni ile üzerinde tahriş gelişen dokuların iyileşmelerini sağlamaktır. En sık olarak iki yöntem uygulanır;

Servikal Epidural Steroid Enjeksiyonları

Omurilik kılıfının çevresine kortizon uygulamasıdır. Bu yol ile birçok sinirin köküne gerekli ilacın ulaşması sağlanır ve ağrıya yol açan sinir enflamasyonunun azalması hedeflenir.

Sinir Kökü Çevresine İlaç Uygulamaları

Sinirin omurga kanalını terk ettiği noktaya yapılan ilaç uygulamalarıdır. Hem kortizon hem de lokal anestezi ilaçları birlikte kullanılır.

Ameliyatsız Girişimsel Ağrı Tedavisi Uygulamaları

Nükleoplasti adını verdiğimiz işlem, yıpranmış ve fıtıklaşmış disk ekleminin içine fluoroskopi adını verdiğimiz radyolojik kontrol altında çok ince iğneler ile girilerek yapılan bir işlemdir. Eklemin içine ulaşıldıktan sonra eklem içindeki basıncı hafifletip fıtığın büzüşerek küçülmesi, sinir kökü üzerinde baskının ortadan kalkması amacıyla eklem çekirdeğinin çok küçük bir kısmı buharlaştırılır. Buharlaştırma işlemi için eskiden enerji kaynağı olarak lazer kullanılırdı fakat günümüzde radyofrekans adını verdiğimiz, radyo dalgaları ile oluşturulan ve daha güvenli bir yöntem kullanılır.

Boyun Fıtığı Ameliyatı

Hastalar tarafından korku ve endişe ile yaklaşılan bir tedavi yöntemi olsa da, boyun fıtığı ameliyatlarında gelişen tıp teknolojisi son derece güvenli ve başarı oranı yüksek tedavi yöntemleri geliştirmiştir. Başlangıçta mikrocerrahi yöntemler bugün ise endoskopik yöntemler, hasta güvenliğini ve ameliyatın başarısını arttırmak, ameliyata bağlı gelişebilecek sorunları azaltmak için çok önemli katkılar sağlamıştır.

Tedaviler