Boyun Ağrısı

Boyun ağrısı, boyun tutulması ve benzeri şikayetler oldukça sık görülür fakat genellikle bu şikayetlerin arkasında önemli bir hastalık bulunmaz.

Boyun ağrısı, boyun kaslarında, bağlarda ve sinirlerde bir yaralanma nedeniyle ani olarak ortaya çıkabilir. Aynı şekilde, tekrarlayan biçimde boynu stres altında bırakan, özellikle baş öne eğik pozisyonda uzun süre masa başında çalışmak  ve benzeri nedenler, omurganın boyun bölgesini kademeli olarak zorlayarak yıpratırlar ve boyun ağrısına neden olurlar.

Boyun ağrısı ve boyun tutulması şikayetleri, bilgisayar ve cep telefonununun hayatımıza girmesiyle birlikte daha fazla görülmektedir. Özellikle gençlerde boyun ağrısı, baş öne eğik pozisyonda çalışırken  boynun devamlı olarak zorlanması sonucunda gelişir. 

Çoğu zaman masum bir ters hareket, cereyanda kalmak, spor yaparken zorlamak gibi basit nedenlerle gelişen kas tutulmaları, boyun ağrısının nedenidir. Boynunuzu günde kaç defa öne ve arkaya doğru hareket ettirdiğinizi düşünürseniz, masum boyun ağrılarının nasıl kolaylıkla ortaya çıkabileceğini de anlayabilirsiniz.

Boyun omurları arasında bulunan disk eklemlerinin yıpranmaları ya da boyun fıtığı ve kireçlenme de boyun ağrısı nedenleri arasındadır.

İleri yaşlarda boyun kemiklerinde ve eklemlerinde gelişen kireçlenme sık görülen bir boyun ağrısı nedenidir.

Boyun düzleşmesi başlı başına bir hastalık değildir. Boyun düzleşmesi, omurganın boyun bölgesinde var olan disk eklemlerinin yıpranması, boyun fıtığı, uzun süreli kas tutulması gibi nedenler sonucunda omurganın geliştirdiği bir tür refleks cevaptır. 

Nadir olarak boyun ağrısı daha ciddi bir sağlık  sorununun habercisi  olabilir. Boynunuzdaki ağrı şiddetli ise, kola  ya da ele doğru yayılıyorsa, kol ya da elde güçsüzlük ya da hissizlik varsa, ateşiniz ya da göğüs ağrınız varsa bir doktor ile görüşmeniz doğru olacaktır. 

Boyun Ağrısı Neden Olur?

Omurgayı oluşturan kemikler,  bu kemiklerin birbirleri üzerinde  belirli bir düzen ve açı ile dizilmelerini sağlayan eklem ve bağlar ile çevredeki kaslar boyun hareketleri sırasında bir bütün olarak çalışırlar.

En sık rastlanan boyun ağrısı nedeni, yumuşak dokular olarak adlandırdığımız kas, eklem ve bağların, özellikle başın uzun süre öne eğilmesi nedeniyle zorlanmalarıdır.

Omurga, sadece yaşlandıkça değil, aynı zamanda günlük aktivitelerinizi yaparken de hafif yaralanmalara eğilimlidir.

Boyun bölgesini ilgilendiren her türlü, burkulma, yıpranma, kireçlenme, romatizmal hastalıklar ya da diğer hastalıklar da  ağrı nedeni olabilirler.

Kas Tutulması ve Boyun Ağrısı

Kas tutulması, günlük hayatta en sık gördüğümüz ve en masum boyun ağrısı nedenidir.

 • Duruş bozuklukları
 • Baş öne eğik pozisyonda uzun süre çalışmak
 • Bilgisayar ya da cep telefonu ile devamlı olarak ilgilenmek
 • Koltukta yada sandalyede uyuyakalmak
 • Klima
 • Spor yaparken boyun kaslarını zorlamak
 • Stres

 

boyun bölgesinde kas tutulmasının en sık görülen nedenleridir.

Kazalar, Yaralanmalar ve Boyun Ağrısı

Boyun bölgesi yaralanmaya son derece açık ve korunmasız bir bölgedir. Özellikle düşmeler, trafik kazaları, spor yaralanmaları sırasında boyun normalden daha ileri derecede açılarda ve daha sert hareketler yapmak zorunda kalır, kaslar ve bağlar ani biçimde gerilerek zorlanır ve tahriş olur. Araç içi trafik kazaları sırasında çarpmaya bağlı olarak başın gövde üzerinde öne ve arkaya ani hareketi boynu zedeleyerek şiddetli boyun ağrısına neden olabilir.

Kireçlenme, Eklem Romatizması ve Boyun Ağrısı

Servikal osteoartrit  ya da servikal artroz olarak da adlandırılan boyun kireçlenmesi, omurların arasında bulunan eklemlerinin yıpranmasına, kıkırdak dokusunun aşınmasına bağlı olarak gelişen, dokuları yıpratıcı (dejeneratif) bir hastalıktır.

Boyun omurları arasındaki eklemlerin romatizmal hastalıklar,  kireçlenme,  boynu kötü kullanmak, yaralanmalar, genetik yatkınlık gibi nedenlerle yıpranmaları boyun ve çevresinde kireçlenmeye yol açarak kronik boyun ağrısına yol açar.

Boyun Fıtığı ve Boyun Ağrısı

Boyun fıtığı, omurganın boyun bölgesindeki omurlar arasında bulunan disk ekleminin yıpranmasının ileri aşamasıdır, yıpranmış eklemin bir parçası eklemin dışına doğru akarak boyun fıtığını oluşturur.

Omurilik ya da sinirler, gelişen fıtık nedeniyle baskı altında kalabilir. Boyun ağrısı, boyun fıtığının genellikle ilk ve en sık görülen işaretidir.

Omurga Kanalı Darlığı ve Boyun Ağrısı

Omurga kanalı darlığında, bir yandan içinden omuriliğin geçtiği ana omurga kanalının daralması, diğer yandan da omurilikten çıkan sinir köklerinin omurgayı terk ettikleri yanlardaki küçük delikler olan intervertebral foramenlerin daralması nedeniyle omurilik ve sinirler üzerinde baskı ve tahriş gelişir. Sıkışan sinirler boyun bölgesinde ağrı, baş, omuz, sırt, kol ve ellere kadar yayılan ağrı oluşturabilir.

Kemik Erimesi ve Boyun Ağrısı

Osteoporoz, ya da halk diliyle kemik erimesi, kemiklerin ince, kırılgan ve zayıf olmasına neden olan bir kemik hastalığıdır, boyun da dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde ağrıya neden olabilir.

Boyun omurlarında gelişen kemik erimesi, omurganın duruşunda ve hizasında değişikliklere neden olabilir ve boyun ağrısına veya sertliğine neden olabilir. Şiddetli vakalarda, bir veya daha fazla omurda çökme kırıkları gelişebilir, kronik ağrı, hareketlilik kaybı ve omurganın eğriliği (kifoz) gelişebilir.

Stres  ve Boyun Ağrısı

Boyun ağrısı ve stres genellikle el ele gider.

Stres altındaysanız, boyun ve omuzlarınızdaki kaslar gerginleşebilir, baş ağrısı, boyun ağrısı ve omuz ağrısı ve gelişebilir.

Ağrı da stres seviyelerini artırabilir. Kronik ağrılı yaşam, değişik stres türleri olan öfke, depresyon ve kaygı duygularına yol açabilen yorucu ve dayanılması zor bir durumdur.

Fibromiyalji ve Boyun Ağrısı

Fibromiyalji, vücutta yaygın ağrılara neden olan kronik bir hastalıktır. Boyun ağrısı, fibromiyalji hastalığında en sık olarak ortaya çıkan belirtilerden bir tanesidir.

Boyun ağrısı, bel ağrısı, yaygın eklem ağrıları dışında depresyon, uyku sorunları, hafıza sorunları birlikte görülebilir.

Boyun Ağrısı Sebepleri - Boyun Sertleşmesi

Boyun Düzleşmesi Nedir?

Omurganın boyun  bölgesinde  normal olarak açıklığı arkaya doğru bakan bir kavis vardır. Açısı arka kısma bakan bu kavis için tıp dilinde servikal lordoz ifadesi kullanılır.

Halk dilinde boyun düzleşmesi ifadesi,  açıklığı arkaya bakan kavisin kısmen ya da tamamen  bozulup boynun daha düz bir hale gelmesidir, tıp dilindeki ifade ile servikal  lordoz kaybı bu düzleşmeyi anlatmak için kullanılır.

Kavisteki  düzleşme  bazen ilerleyerek kavisin tamamen ters yöne doğru bozularak,  açıklığının  arkaya değil öne doğru oluşmasına neden olur. Bu durumda servikal  lordoz, servikal kifoz adını verdiğimiz şekle dönüşür.

Boyun Düzleşmesi Neden Olur?

Sağlıklı bir insanda omurga kemikleri arasındaki normal dizilim ve açı   kemikleri  birbirine bağlayan  eklem ve bağların da  sağlıklı  olmaları sayesinde oluşur. Omurga kemikleri arasındaki bağlantı elemanlarının yıpranmaları nedeniyle omurga   normal anatomiye uygun açısını yavaş yavaş kaybederler ve boyun düzleşmesi gelişmeye başlar.

Boyun düzleşmesi en fazla boynu öne eğerek uzun süre bilgisayar ya da cep telefonu ile çalışmak nedeniyle, ense kaslarının kasılması sonucunda gelişir. Ayrıca kemik erimesi, romatizmal hastalıklar, disk eklemlerinde gelişen yıpranmalar ve travmalar sonucunda da boyun düzleşmesi gelişebilir.

Boyun Düzleşmesi Belirtileri Nelerdir?

En sık görülen belirtiler; 

 • Boyun ağrısı
 • Baş ağrısı
 • Sırt ve omuzlarda ağrı
 • Boyun hareketlerinde kısıtlılık
 • Omuz ve kollarda uyuşma ve karıncalanma hissi

Boyun Düzleşmesi Tedavisi Nedir?

Servikal lordoz kaybının tedavisi, altta yatan nedenin anlaşılmasını gerektirir. Şikayetlerin şekline  ve şiddetine şiddetine bağlı olarak  ilaç tedavisi fizik tedavi, boyun kaslarını germe, esnetme ve güçlendirme egzersizleri ya da cerrahi tedavi gerekebilir.

Gençlerde Boyun Ağrısı Neden Olur?

Gençlerde sıklıkla boyun ağrısı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi nedenden kaynaklanabilir:

Kas Spazmı 

Kas spazmı genellikle kötü duruş pozisyonu veya yazı yazmak, bilgisayar başında çalışmak, uzun süre cep telefonu ile ilgilenmek, araba kullanmak veya spor yapmak gibi aktivitelerin neden olduğu tekrarlayan stresten kaynaklanır.  

Kötü Boyun Duruşu

Otururken kamburlaşıyor veya çöküyorsanız, bilgisayar başında uzun saatler geçiriyorsanız veya klavye yerine telefonla çalışıyorsanız, kaslarınızı gerginleştirip eklemlerinize ve bağlarınıza baskı uygulayarak boyun ağrısına sebep olabilirsiniz.

Disk Eklemlerinde Yıpranma

Boynunuzdaki omurlar arasındaki disklerin aşınmaya başlaması, boyun fıtığı henüz gelişmemiş olsa da boyun ağrısına neden olabilir.

60 Yaş Üzerinde  Boyun Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

İleri yaşlarda boyun ağrısının en sık nedenleri osteoporoz (kemik erimesi), servikal spondiloz (kireçlenme) ve faset eklem sendromudur.

Osteoporoz (Kemik Erimesi)

Osteoporoz, kemikleri zayıflatan ve küçük yaralanmalardan sonra veya hatta basit hareketler nedeniyle kırılma olasılığını artıran bir hastalıktır. Kemik erimesi, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür ve risk yaşla, özellikle menopozdan sonra artar. Kemik erimeniz varsa, sırtınızın eskisinden daha kavisli hale geldiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bunun nedeni, kemiklerinizin zayıflaması ve bir zamanlar olduğu gibi vücudunuzun ağırlığını kaldıramamasıdır. Bu eğriliğin bir sonucu olarak, genellikle dümdüz ileriye bakmak yerine yere baktığınızı fark edebilirsiniz. Bu, boyun kaslarında sertliğe ve boynunuzda kronik ağrıya neden olabilir.

Servikal Spondiloz (Boyun Kireçlenmesi)

Boyun kireçlenmesi, yaşlanma nedeniyle özellikle omurlar arasındaki eklemlerin aşınma ve yıpranması sonucu gelişen bir durumdur. Kireçlenme,  kemik ve eklemlerde dikensi kemik çıkıntılarına ve omurgada kronik boyun ağrısı ve sertliğine neden olan düzensizliklere yol açar.

Faset Eklem Sendromu

Omurganın arka kısmında omurları birbirlerine bağlayan faset eklem adını verdiğimiz eklemlerin kireçlenmesi nedeniyle oluşur.

Boyun kireçlenmesi nedeniyle en yaygın olarak gelişen ve boyun ağrısına neden olan hastalık, faset eklem sendromudur.

Yıpranmış ve ağrıya yol açan faset eklemler, eğer sinir dokuları üzerinde önemli derecede baskı ve tahrişe neden olmuyorlarsa, ameliyat ile tedavi edilmelerine gerek yoktur. 

Faset eklem sendromunun çağdaş tedavisi, radyofrekans ile yapılan ameliyatsız tedavidir.

 

Ne Zaman Doktora Gitmeliyiz?

Boyun ağrısı ile birlikte görülebilecek bazı şikayet ya da bulgular omurilik ya da sinirlerin etkilenmeye başladığını ya da altta yatan başka bir hastalığın bulunabileceğini işaret edebilir ler,

 • Çarpma ya da kazalardan sonra gelişen ağrılar 
 • Ateş üşüme titreme
 • Kol ya da bacaklara yayılan ağrı ya da uyuşmalar  
 • Güçsüzlük
 • Dengesizlik hissi
 • İdrar ve dışkı yapmakta güçlük çekmek 
 • Açıklanamayan kilo kaybı  
 • Önemli bir baş ağrısı
 • Başka önemli olabilecek şikayetler

acil olarak bir doktorun  sizi görmesini gerektirir. Rahatsızlığınıza doğru bir teşhis koyulması ve uygun tedavinin düzenlenmesi için bu gibi durumlarda evde ağrınızı geçirmeye çalışarak vakit kaybetmek doğru olmaz.

Bu durumlar dışında evde uyguladığınız basit işlemlere rağmen ağrınızın birkaç hafta içinde azalmaması yaşam kalitemizi  etkilemesi halinde bir doktorun sizi muayene etmesi ve. tedavinizi planlaması gerekir.

Boyun Ağrısını Çeken Bilir

Ağrının nedenini tam olarak anlamak, doğru bir tedavi uygulamak için ilk ve en önemli aşamadır. Doktorunuz ağrınızın özellikleri ile ilgili fikir sahibi olmak için size birçok soru yöneltecektir. Ağrının ne şekilde ortaya çıktığı, ağrı öncesinde bir çarpma ya da zorlama olup olmadığı, boyun bölgesinden başka kafaya ya da omuza, kola yayılıp yayılmadığı gibi detaylar yapılacak araştırmalar için yol göstericidir. Kaza sırasında çarpmaya ya da boynun gerilmesine bağlı gelişen bir ağrı ile klimadan ya da koltukta uyuyakalmaktan etkilendiği için gerilen kaslara bağlı ağrı ya da aylardır devam eden, omuza, sırta, kola ve parmaklara kadar uzanan boyun bölgesi ağrısı farklı olarak değerlendirilecek ve incelenecektir.

Teşhis için Yardımcı Testler Nelerdir?

Doktorunuz yakınmalarınızı ve ağrınız hakkında verdiğiniz bilgileri dikkatle dinledikten ve sizi muayene ettikten sonra elde ettiği bulgular ışığında uygun gördüğü testler ile ağrının nedenini ortaya çıkarmaya çalışacaktır.

Röntgen İncelemeleri

Öncelikle omurga kemiklerinin genel yapısı ve birbirleri üzerinde dizilişleri hakkında bilgi verirler. Aynı zamanda omurga kemiklerindeki kireçlenmeler, kırıklar, eğrilikler ve kaymalar hakkında da bilgi verirler.  

Bilgisayarlı Tomografi

Özellikle sert dokular olan kemik ve kireçlenmiş bağlar ve eklemler hakkında bilgi verir. Kireçlenmeler, kırıklar, omurga kanalının darlık derecelerinin değerlendirilmesi için de önemli bir incelemedir.

MR

Özellikle yumuşak dokular olarak adlandırdığımız omurilik, sinirler, bağlar, eklemler ve kasları detaylı olarak inceler. 

EMG

Omurilikten çıkıp vücuda yayılan sinirlerin normal olarak çalışıp çalışmadığı, elektrik iletilerinin normal olup olmadığı konusunda bilgi verir. 

Kan tahlilleri

Boyun ağrısına yol açabilecek romatizmal hastalıklar ve enfeksiyonların tanı ve tedavileri konusunda kan tahlilleri yol gösterirler.

Boyun Ağrısına Ne İyi Gelir?

Alabileceğiniz basit önlemler ve evde yapabileceğiniz basit uygulamalar ile ağrıların büyük bir kısmını birkaç gün ile birkaç hafta içerisinde ortadan kaldırabilirsiniz.

Boynunuzun Yükünü Hafifletin

Boynumuzun bütün yükünü taşıdığı başımızın  ortalama ağırlığı 5.5 kilogram civarındadır. Gün boyu yoğun bir şekilde özellikle de baş öne eğik şekilde çalışmak,  boynumuzu zorlayabilecek ağır işler yapmak boyun bölgesinde bulunan kasları, bağları ve  eklemleri  aşırı derecede zorlayabilir. Aşırı yük altında kalan bu dokular ağrı üreterek aslında bize ‘’beni biraz dinlendir’’ şeklinde mesaj verirler. Bu durumda yapacağımız en doğru işlerden bir tanesi zorlanmaya başlamış olan bu kasların  dinlenmelerine  ve gevşemelerine  izin vermektir. Boynumuzu birkaç gün fazla zorlamamak,  ağır işlerden,  ağır sporlardan kaçınmak  ağrının geçmesine  yardımcı olacaktır. Günlük aktivitelerinize  boyununuzu  zorlamadan devam edebilirsiniz. 

Doğru Pozisyonda Uyuyun

Uyurken başınız ve boynunuz gövdenizle aynı hizada olmalıdır. Boynumuzun altına yerleştireceğiniz ince bir yastık yeterli olacaktır. Sırt üstü yatar pozisyon boynunuzun yatarken yana doğru gerilmesine engel olacağı için tercih sebebidir. Yüzüstü uyumak boynumuza dengesiz bir yük bindireceği için tercih edilmemelidir.

Boyun Yastığı

Uyurken boynumuzun omuzlarımıza göre  aşırı derecede öne eğilmemesi,  ense kaslarımızın gerilmemesi gerekir. Aynı şekilde ensemizdeki boşluğun  doldurularak desteklenmesi doğru olacaktır.  Bu amaçla çoğu zaman ince ve yumuşak bir yastık yeterlidir.  Boyun yastığı adı altında satılan yastıkların bir kısmı fazla sert,  bir kısmı da fazla yüksektir.  Boyun yastığı adı altında satılan yastıkların boyun ağrısı tedavisinde yeri olmadığı bilimsel olarak doğrulanmıştır, bu ürünler daha çok ticari amaçla öne çıkarılmaktadır.

Soğuk Uygulamaları

Soğuk uygulamalarının ağrı kesici ve ödem giderici etkisi vardır. Soğuk kan damarlarının büzüşmesine  ve kan dolaşımının azalmasına neden olur.  Soğuk uygulamaları özellikle çarpmalar kazalar nedeniyle oluşan kas zedelenmelerinde  fayda sağlarlar.

Sıcak Uygulamaları

Sıcak,  kas gevşemesi sağlar ve kan dolaşımını arttırır. Ağrılı bölgeye ısıtılmış bir havlu ya da sıcak su torbası ile günde birkaç kez 20 dakika civarında sıcak uygulaması yapmak ağrıyı hafifletir.

Boyun Kaslarını Germe ve Esnetme Hareketleri

Boyun egzersizleri yapmaya başlamadan önce birkaç gün süre ile boyun kaslarını esneterek kasların gevşemesine yardımcı olabiliriz. Esnetme  hareketlerini sıcak uygulamaları sonrasında yapmak daha fazla fayda sağlayacaktır

Masaj

Masaj uygulamalarının boyun ağrılarına iyi geldiği  bilimsel olarak  kanıtlanamamıştır. Bununla beraber sadece uzman fizyoterapistler tarafından uygulanacak boyun masajları sıcak uygulamaları ile birlikte kaslardaki kan dolaşımını  arttırarak kas gevşemesine yardımcı olabilir. Masaj tek başına bir tedavi olamaz fakat tedaviye destek olarak uygulanabilir.

Boyun Egzersizleri

Boyun egzersizleri kasları esnetme aşamasının bir sonraki basamağıdır,  kasları çalıştırarak  daha güçlü hale getirmeyi amaçlar. Boyun egzersizlerine başlamadan önce mutlaka germe ve esnetme hareketlerini yapmak gerekir. 

Çalışma Ortamınızın Düzenlenmesi

Çalışma masanız, sandalyeniz ve bilgisayarınız başınız çalışırken öne eğilmeyecek şekilde düzenlenmeli bilgisayar ekranınızın altına destek koyarak göz seviyesine kadar yükseltmelisiniz. Bilgisayar başında çalışırken başımızın gövdeye göre ortalama 10 derece eğik olması doğru bir boyun duruşunu sağlar. Daha fazla eğmek boyun kaslarını ve eklemlerini zorlayacağı gibi, tam olarak dik bakmak da boyunda bulunan normal açıyı zorlar.

Omurga Hastalıkları